دانلود جزوه پالایشگاه
طبق سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بخش نفت جایگزینی صادرات فرآوردهای نفت، گاز، پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی ضروری است....
دانلود کتاب"برجام دروازه نفوذ"
معاونت علمی سازمان بسیج دانشجویی بعد از جمع بندی وتدوین متن توافق وین و ارایه ی رسمی آن، با تشکیل کارگروهی ویژه به بررسی دقیق و کارشناسی متن برجام پرداخت.این بررس...
جزوه عدالت آموزشی
در این ویژه نامه مسئله "عدالت آموزشی" مورد واکاوی قرارگرفته است و در آن مباحثی همچون آثار گسترش مدارس غیردولتی و کالایی شدن آموزش مطرح شده است. 
جزوه بررسی برنامه جامع مشترک اقدام و قطعنامه ۲۲۳۱؛ بخش تحریم ها
در این جزوه به طور مبسوط  درباره آینده تحریم ها در برجام و چگونگی باقی ماندن زیرساخت آنها توضیح داده شده است و مواردی از جمله چگونگی حفظ شدن زیرساخت های تحری...
"مروری بر مسائل کلیدی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران"
در ارائه زیر مسائل اصلی آموزش و پرورش کشورمان مورد بررسی قرارگرفته است.
قرار دادهای بالا دستی
در این پاور پوینت به ویژگی و انواع قراردادهای بالا دستی در نفت و گاز می پردازد.
تحلیل قرار داد های نفتی
قرارداد های نفتی یکی از مهمترین قراردادهای است که در کشور منعقد می شود در این پاورپوینت به تحلیل انواع قراردادهای نفتی اشاره می شود.
پاور پوینت روش تامین مالی در صنعت نفت
در پاور پوینت زیر ارائه ای از روش تامین مالی در صنعت نفت و قرار دادهای مشارکت در تولید می باشد.
 | <  < 1 - 2 - 3  >  > |