جزوه تفصیلی تطبیق توافق وین با خطوط قرمز مصرح نظام در پرونده هسته ای

ارائه یک تصویر روشن و مستند از محتوای توافق یا جمعبندی وین و متون وابسته به آن شاید مهمترین ضرورت این روزها برای مسئولین و نمایندگان مجلس باشد، جمعبندی که مبتنی بر واقعیات موجود متن توافق، واقعیات جامعه و فرمایشات صریح رهبری معظم انقلاب است.

به گزارش رجانیوز، برای دست یابی بدین منظور، ابتدا بیانات رهبری معظم در خطبه های عید سعید فطر تحت عنوان “مانیفست پسا مذاکرات هسته ای” تحلیل شده و ۱۴ محور مهم از آن استخراج گردیده است. بر طبق دستور ایشان در همین سخنرانی و در متن پاسخ به رئیس جمهور محترم مبنی بر ضرورت تصویب در مجاری و مسیرهای قانونی، این نوشتار در جهت کمک به مسولین مربوطه و همچنین تمام علاقه مندان به این موضوع ملی تنظیم شده است.

اولین سوالی که مطرح میشود اینست که این متن با چه روشی و از چه ابعادی بایستی مورد کنکاش قرار گیرد. به همین دلیل، دربخش بعدی متدلوژی ارزیابی و بررسی متن ارائه شده است. هر عملکرد یا تصمیمی که گرفته میشود میبایستی سه مرحله قبل از خود را پشت سر گذاشته باشد: مبانی فکری، تحلیل شرایط، انتخاب استراتژی و در نهایت، نتیجه یا همان عملکرد و تصمیم. این فرایند برای دو موضوع هسته ای از دو دیدگاه رهبری نظام و دولت توسط دو دیاگرام به تصویر کشیده شده و نشان داده شده است که مقایسه خطوط قرمز رهبری نظام، بهترین خط کش و معیار برای ارزیابی نتیجه عملکرد دولت که همان متن توافق وین است میباشد.

در بخش بعدی، به این سوال پاسخ داده شده که کدام متن یا متون باید مورد توجه قرار گیرد. بعد از انتخاب متون مربوطه، خطوط قرمزی که توسط رهبری معظم تصریح شده و در تدوین متن کاربرد داشته است لیست شده است. جهت حفظ اختصار، متن جملات  ایشان آورده نشده است. سپس تعدادی از خطوط قرمز ایجابی یا اهداف و رفتارهای فرامتنی که مورد نظری رهبری معظم بوده اند نیز لیست شده است.

بخش اصلی این گزارش، مقایسه هریک از خطوط قرمز با متن توافق وین، متن قطعنامه مصوب شورای امنیت سازمان ملل و نقشه راه توافق شده با آژانس انرژی اتمی میباشد. از آنجا که بررسی خطوط قرمز فرامتنی و آرمانی امر مشکلتری بوده و نیاز به حجم وسیعی از تحلیل دارد، تنها به سه مورد از ده موردِ اشاره شده بسنده و مرجعی که آنها مورد تحلیل قرار گرفته اند معرفی شده است. بد نیست که توزیع کنندگان این گزارش، این سه تحلیل را نیز پیوست نمایند.

قبل از جمع بندی و نتیجه گیری، جدولی جهت مقایسه امتیازات و محدودیتهای بوجود آمده در توافق لوزان و توافق وین تهیه شده است. در بخش نتیجه گیری، علاوه بر جمعبندی آنچه که در متن ملاحظه شده است، اشاره ای نیز به اهداف اعلامی ریاست محترم جمهور در اولین سخنرانی خود بعد از توافق وین داشته ایم.

جهت دانلود بر روی عکس کلیک کنید