"مروری بر مسائل کلیدی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران"

در ارائه زیر مسائل اصلی آموزش و پرورش کشورمان مورد بررسی قرارگرفته است.
    جهت دانلود بر روی عکس زیر کلیلک کنید