بیانات امام خمینی در مورد کشاورزی
در فایل زیر فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی گردآوری  شده است.
بیانات رهبری درمورد کشاورزی
در فایل زیر فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی گردآوری  شده است.
نقش کشاورزی در فرایند پیشرفت اقتصادی
در جزوه زیر علاوه بر بازخوانی برخی فرمایشات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با اهمیت کشاورزی در پیشرفت کشور، به بیان برخی مشکلات و چالش های این ...
پیشرفت کشاورزی بر مبنای الگوی اسلامی - ايرانی
در ارائه زیر ضمن بیان اهمیت بخش کشاورز...
جزوه تحریم
  در این جزوه به بررسی ساختمان تحریم های اقتصادی پرداخته شده است. این ساختمان دارای دو ستون تحریمهای نفتی و تحریم ه...
جزوه دلار
  در این جزوه به استعمار اقتصادی آمریکا به وسیله دلار و شیوه تحریم بانکی پرداخته و راهکار تحریم بانکی(پیمان پولی دوجانبه) بررسی می گردد.
 | <  <  1 - 2 - 3 >  > |