دسته بندی کارگروه ها
تصویر
صوت
کارگروه کشاورزی
کشاورزی در نگاه مقام معظم رهبری
در این موشن گرافیک به کاربرد فناوری هسته ای در بخش کشاورزی پرداخته شده است.

<...
سخنان امام خامنه ای در مورد اهمییت صنعت کشاورزی در کشور
کارگروه تحریم
دلالان تحریم
مشکلات تعلیق تحریم ها چیست ؟
مستند شطرنج باگرگ ها - پیرامون مذاکرات هسته ای
مستند از هیروشیما تا لوزان
مستند کوتاه برجام که توسط شبکه یک سیما تهیه و پخش شد به موضوع تحریم‌ها و لغو آن‌ها...
مستند «برجام» این قسمت چهارم به بررسی شرایط و وضعیت بازرسی ها در توافق وین می پر...
مستند «برجام» این قسمت سوم به بررسی پیامدهای برجام در سیاست خارجی می پردازد.
از حدود دو سال گذشته مقامات آمریکایی برنامه موشک‌های بالستیک ایران را یکی از موضوعات مذ...
کارگروه تولید ملی
مجموعه پوستر های تولید ملی
مجموعه پوستر ما می توانیم
 مجموعه کلیپ های صوتی سخنان  امام خامنه ای درباره تولید ملی
مجموع کلیپ های حمایت از تولید ملی
کارگروه جمعیت
بحران پیری - انیمیشن آماری بحران جمعیت در ایران
کارگروه تعلیم و تربیت
کارگاه جهاد علمی (دوره دوم)  در طرح تربیتی نجوا
سخنان امام خامنه ای در مورد آموزش و پرورش و اهمییت آن در پیشرفت کشور
کارگروه نفت و گاز
قسمت نخست از مجموعه سه گانه «روزگار نوکیسگی» تازه ترین اثر کوتاه سفیرفیلم به روا...
کارگروه بانک

مشکلات نظام بانکی

در این موشن گرافیک به بررسی مسئله خلق پول در بانک ها و تاثیر آن در عدم رونق بخش تولید پرداخت...
ستند «برجام» این قسمت دوم، بررسی پیامدهای برجام در زمینه های اقتصادی می پردازد.
کارگروه سلامت
در این موشن گرافیک به مسائل پزشکی هسته پرداخته است.